Vilken ska jag välja?

EN GUIDE TILL VÄRMEPUMPAR

När du byter värmepump är det ett bra tillfälle att ta reda på vilken värmepump som passar dina värmebehov. Kanske har detta förändrats sen din nuvarande pump installerades? Det första du bör vara medveten om är att det inte finns någon värmepump som egentligen är bättre än någon annan - däremot finns det alltid bättre och sämre värmepumpar för varje hushålls specifika behov.

När du ska byta värmepump är det bra att känna till de olika värmepumpsteknikernas styrkor, svagheter, priser och begränsningar. Här får du en bra överblick över dessa saker och vi går igenom allt från den populära bergvärmepumpen till den mer ovanliga sjövärmen.

Vi jämför olika värempumpar

Bergvärmepump - värmepumparnas Rolls Royce


Styrka
: Den mest effektiva typen av värmepump. Med bergvärme borras ett djupt hål som utvinner värmen hundratals meter ner i jorden. Detta gör att en bergvärmepump kan leverera många kWh värme till ett hus eller en fastighet. Idag är det inte ovanligt att bostadsrättsföreningar använder bergvärme för att värma flerfamiljshus.

Svaghet: Dyr installation (som dock betalar sig genom stora besparingar i värmenotorna). Bergvärmens effektivitet är också mycket beroende av bergarten där energibrunnen (borrhålet) borras. Detta kan en bergvärmeinstallatör hjälpa dig att analysera.

Pris: En nyinstallation med borrning kostar ungefär 100 000 - 150 000 kr. Behöver du bara byta ut bergvärmepumpen och kan utnyttja ett befintligt borrhål kommer du undan med cirka 60 000 - 90 000 kronor.

Passar för: Den som vill värma upp ett medelstort eller stort hus, särskilt bra om du idag värmer med dyr energiform såsom direktverkande elvärme eller olja. Enda kravet är att du har några kvadratmeter tomt ledig som du kan borra energibrunnen på.

Installatörer av bergvärme: Här kan du fylla i ett formulär och kostnadsfritt ta emot upp till fem offerter på bergvärme från seriösa och kunniga installatörer som är verksamma i din kommun. Länk: Bergvärme-info.se

Mer fakta om bergvärme hittar du här.

Bergvärme


Luft/vatten-värmepump - prisvärd effektivitet

Styrka: Att byta till luft/vatten-värme är ett populärt val för många husägare eftersom det kombinerar hög effektivitet med en i sammanhanget billig kostnad för installation. En luft/vatten-värmepump tar in luftvärme från uteluften, växlar om till högre temperatur och distribuerar sedan värmen i fastigheten. Ingen borrning eller grävning krävs alltså. Låg installationskostnad ger snabb återbetalningstid.

Svaghet: Kan inte leverera lika många kilowatt värme som geovärmepumpar (berg- och markvärme).

Pris: En luft/vatten-värmepump kostar ungefär 30 000 - 80 000 kr beroende på dimensionering och märke, och installationen går på några tusen kronor utöver det. En nyinstallation är oftast något dyrare än om du byter ut en gammal pump mot en ny.

Passar för: Den som bor i ett litet till mellanstort hus eller som inte har möjlighet att borra/gräva på sin tomt. 

Installatörer av luft/vatten-värmepumpar: Bergvärme-info.se är en gratistjänst för att begära in pris på luft/vattenvärmepumpar från leverantörer verksamma i din kommun. Det finns inget krav på köp så du kan ta in priserna och granska dem i lugn och ro. Installatörerna hjälper dig också med energikalkyl och dimensionering av din pump. Till offerttjänsten


 

Jordvärme - värmepumpen för den med mycket tomt

Styrka: Har du stor tomtyta att använda för grävning är jordvärmepump (även känt som markvärme) perfekt. I princip lika effektivt som bergvärme men billigare att installera eftersom grävningen sker i det övre jordlagret istället för att en djup energibrunn måste borras. Att byta värmepump till markvärme är också lönsamt eftersom grävningen redan är utfört, och det räcker att koppla in en ny jordvärmepump till den befintliga anläggningen.

Svaghet: Jordvärmen fungerar endast om du har mycket ledig yta och även då är den beroende av att det är bra jordtyp för att gräva ned "kollektorslangen" som fångar upp värmeenergin. Låt en installatör av jordvärme analysera din mark om du är osäker på om den har rätt förutsättningar.

Pris: Att installera jordvärme kostar ungefär 85 000 - 140 000 kronor. Behöver du bara byta ut värmepumpen så kostar det ungefär 60 000 - 90 000 kr. Att installera jordvärme berättigar till ROT-avdrag.

Installatörer av jordvärmepumpar: Genom denna offerttjänst kan du gratis ta in prisförslag från upp till fem olika jordvärmefirmor i din kommun, jämföra deras priser och sedan fritt välja om du vill gå vidare och i så fall med vilken installatör.

Alla blir glada av ett väl fungerande värmesystem.
Alla blir glada av ett väl fungerande värmesystem.

Övriga värmepumpar

De övriga värmepumparna är betydligt mer ovanliga än de tre vi räknat upp här ovanför. Luft/luft-värmepumpen är förvisso en storsäljare i Sverige men kan inte sägas spela på samma planhalva som geovärmepumpar eller luft/vatten då en luft/luft-pump passar bäst för mindre ytor med öppen planlösning, exempelvis i en sommarstuga. För ditt huvudsakliga hem krävs oftast mer kraft och då krävs bergvärme, markvärme eller luft/vatten-värme.

Ett alternativ till berg- och jorvärmepump för den som har tillgång till vattendrag på tomten är sjövärme. Då grävs en slang ned på botten av en å eller sjö där värmen sedan utvinns. En sådan lösning omfattas av hårda miljökrav och kostar en hel del men kan å andra sidan vara väldigt effektiv.

Läs gärna mer om kostnad för att byta värmepump om du vill ha mer detaljer om priser för olika lösningar.